JAK TO FUNGUJE

Jaké je složení textilií HIPOSAFE?

Základem textilií HIPOSAFE jsou podle typu floky geotextilií nebo podobných textilií různých frakcí a struktur, a dále opět podle typu obsahují jemná vlákna nebo polyesterovou příp. polypropylenovou drť. Díky tomu a díky přirozeným vlastnostem použitého materiálu (výhradně čistý PES, případně POP/PAD) textilie HIPOSAFE jednak v ideální míře absorbují a udrží vlhkost, a jednak výrazně propojí, zpevní a zpružní jinak sypký materiál (písek).


Jak si finální povrch připravím?

HIPOSAFE se dodává slisovaný v balících na paletách. Jeho jednoduchým mechanickým zapracováním (ideálně rotátorem nebo jakýmkoli podobným jednoduchým zařízením) s průběžně vlhčeným pískem je možné i v amatérských podmínkách připravit velmi jednoduše finální povrch.


Jak dlouho mi finální povrch HIPOSAFE vydrží?

Dlouho. Textilie HIPOSAFE jsou díky materiálovému složení odolné vůči povětrnostním vlivům - nedegradují na slunci ani nejsou poškozovány vodou a vlhkostí. Jejich životnost tak v podstatě koresponduje s "životností" písku a finální povrch tak není v tomto smyslu nijak limitován.


Vyplatí se mi investice do HIPOSAFE?

Vyplatí. Tím, že finální povrch je naprosto kompaktní a homogenní, navíc nepodléhající povětrnostním vlivům, jsou náklady na údržbu prakticky nulové. Nedochází například k "vyběhávání" textilie do stran kolbiště nebo dráhy jako u jiných textilií a směsí, které se s pískem tak kompaktně nespojí. Odpadá tak nutnost opakovaných úprav povrchu. Dlouhodobé používání povrchu HIPOSAFE se navíc projeví i na kondici a hlavně zdraví koně, což je asi ze všeho nejdůležitější.

Jaký přínos má použití textilií HIPOSAFE pro mého koně?

Tím, že je povrch HIPOSAFE současně velmi kompaktní a pevný a na druhé straně pružný, zaručuje velice jistý a pevný došlap prakticky s vyloučením možnosti uklouznutí. Kůň tak šetří velké množství energie, která se jinak ztrácí při každém došlapu na sypkém a nepevném povrchu, a tím dosahuje lepších sportovních výkonů při současně nižší únavě. Pružnost povrchu a jistota došlapu však současně znatelně šetří namáhání pohybového ústrojí koně (šlachy, svaly a klouby) a vysokou měrou snižují možnost případných úrazů způsobených např. nejistým doskokem nebo podklouznutím. 


Jaký je ideální poměr HIPOSAFE/písek pro dosažení perfektního finálního soutěžního povrchu?

Ideální poměr pro dokonalý finální povrch je 2,0-2,5 kg HIPOSAFE na 1m2 v závislosti na provozu při průměrné mocnosti písku ca. 10 cm. Obecně čím vyšší a náročnější provozT, tím vyšší množství textilie na m2. Výše uvedené hodnoty jsou pak dostatečné pro nekompromisně kvalitní povrch závodních kolbišť splňující požadavky i nejvyšších oficiálních soutěží.


Mohou se vlastnosti HIPOSAFE využít i v jiném poměru, tj. např. pro zcela běžné amatérské využití?

Výše uvedená hodnota není samozřejmě jedinou možností, v jakém poměru HIPOSAFE aplikovat. Platí dvě zásady: "Čím více HIPOSAFE, tím lépe", a paradoxně i druhá: "I malé množství HIPOSAFE je lepší než nic nebo než špatně funkční jiná textilie". Například v Holandsku a Belgii, kde naše textilie také úspěšně prodáváme, se běžně pro soutěžní kolbiště nejvyšší třídy používá 3,5-4,0kg HIPOSAFE na 1m2 (ovšem při vyšší průměrné výšce písku 15-20 cm). A naopak, v případě běžných amatérských nebo poloprofesionálních jízdáren a kolbišť a při ekonomicky omezeném rozpočtu se dá s výhodou použít i menší množství HIPOSAFE. I toto se zásadním a výrazným způsobem projeví na kvalitě a funkčnosti finálního povrchu. Minimální množství pro využití všech kladných vlastností a přínosů HIPOSAFE by však mělo být alespoň 1,0kg na 1m2. HIPOSAFEse tak dá používat v poměru od 1,0 do 4,0kg na m2, záleží výhradně na náročnosti a intenzitě provozu, výšce písku, požadavcích kladených na výkony koně, kvalitě a hodnotě koní, úrovni kolbiště nebo jízdárny (od čistě amatérské až po soutěžní nebo náročné hobby) a samozřejmě také na finančních možnostech případného investora.

Jako zcela ideální poměr cena/výkon pro běžná kolbiště / jízdárny s běžným provozem doporučujeme 2,0 kg na m2.