ZAPRACOVÁNÍ

Zapracování textilií HIPOSAFE

Společným znakem všech textilií HIPOSAFE je velmi snadná zapracovatelnost i v amatérských podmínkách. Naše textilie jsou určené pro přímé zapracování do hotového (nebo právě budovaného) pískového povrchu jízdárny nebo kolbiště.  

  • 1. Mechanické rozmístění textilie po celé ploše jízdárny, na stávající pískový povrch. Tomuto kroku doporučujeme věnovat maximální pozornost, čím pravidelněji a pečlivěji se v této fázi textilie po ploše rozmístí, tím rychleji a kvalitněji bude finální povrch připraven. Po rozprostření textilie celý povrch zavlhčit (pokud je to možné). Pokud není žádná možnost umělého zavlhčení, doporučujeme (u venkovních jízdáren) zapracovávat v době, kdy je je písek mokrý nebo kdy necháme takto rozprostřenou textilii zmoknout. Zapracování za vlhka je rychlejší a efektivnější
  • 2. Jízdárna se správně rozmístěnou geotextilií připravená k finálnímu zapracování
  • 3. Takto připravený povrch pak zapracovat s pískem pomocí standardního jízdárenského planýrovače, příp. rotavátoru, kultivátoru nebo podobného zařízení. Pokud není žádná možnost takovéto techniky, můžeme textilii zapracovat i v naprosto amatérských podmínkách, tj. promíchat s pískem hráběmi ap. Už v této fázi, tj. po prvním zapracování (fota 3), můžeme nechat po povrchu chodit koně v běžném režimu, jejich pohybem po jízdárně se zapracování jen urychlí. Pak můžeme nechat povrch nějakou dobu sedat, a podle typu písku a podle toho, jak vyjde první zapracování pak celý proces 3 zopakovat