Návod

Zapracování textilií HIPOSAFE

Společným znakem všech textilií HIPOSAFE je velmi snadná zapracovatelnost i v amatérských podmínkách. Naše textilie jsou určené pro přímé zapracování do hotového (nebo právě budovaného) pískového povrchu jízdárny nebo kolbiště. 

Postup

  1. Čistě mechanické rozmístění textilie po celé ploše jízdárny, na stávající pískový povrch. Tomuto kroku doporučujeme věnovat maximální pozornost, čím pravidelněji a pečlivěji se v této fázi textilie po ploše rozmístí, tím rychleji a kvalitněji bude finální povrch připraven. Po rozprostření textilie celý povrch zavlhčit (pokud je to možné). Pokud není žádná možnost umělého zavlhčení, doporučujeme (u venkovních jízdáren) zapracovávat v době, kdy je je písek mokrý nebo kdy necháme takto rozprostřenou tešxtili zmoknout. Zapracování za vlhka je rychlejší a efektivnější. Takto připravený povrch pak zapracovat s pískem pomocí rotavátoru, kultivátzoru nebo podobného zařízení. Pokud není žádná možnost takovéto techniky, můžeme textilii zapracovat i v naprosto amatérských podmínkách, tj. promíchat s pískem hráběmi ap. Už v této fázi, tj. i ještě nepromíchané textilie, můžeme nechat po povrchu chodit koně, jejich pohybem po jízdárně se zapracování jen urychlí.
  2. Již kompletně promíchaný ale ještě ne zcela "usazený" povrch. V této fázi již možný plný provoz koní bez omezení, pokud je to nutné a možné, můžeme případně po nějaké době opakovat zapracování pomocí rotavátoru nebo kultivátoru (záleží samozřejmě také na typu písku), ale v naprosté většině případů stačí už jen běžný provoz koní a běžná údržba a povrch se velmi rychle usadí do finální podoby.
  3. Hotový povrch s perfektně promíchanou textilií pak již následně nevyžaduje žádnou další následnou péči jinou než tu, kterou vyžaduje každý pískový povrch jízdárny, tj. občasné srovnání (brány), uválcování a zvlhčení.
  4. Finální závodní kolbiště